Dokumendid

Meediatoimingud
Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused
Andmekaitsetingimused
Tegevusload
Tervisekassa vastuvõtud
Teenuste eest tasumise kord Meliva Unimed OÜ
Ravijärjekorra pidamise reeglid Meliva Unimed OÜ
Digikliiniku kasutustingimused Meliva AS
Täiskasvanud patsiendi küsimustik (hambaravi)
Alaealise patsiendi küsimustik (hambaravi)
Kaebuste lahendamise kord (hambaravi)
Digikliiniku konto kustutamise juhend